Kategorier
Fra nyhetsbildet

Bluezones – lengst levealder i verden

Har du noen gang lurt på hva oppskriften på ett langt liv er? Visste du at med noen enkle grep så kan du forbedre sjansen til å både være friskere og å leve lenger?

For ikke så lenge siden viet magasinet National Geographic et nummer til så kalte «Blue Zones». «Blue Zones» er et begrep på folkegrupper eller områder hvor man lever lengst i verden. Disse gruppene ble studert for å finne ut av hemmeligheten til hvorfor de lever så mye lenger enn andre. På bakgrunn av denne artikkelen ble det også laget ett TV-program, som blant annet ble vist på Sveriges Television.

Det er identifisert fem slike «Blue Zones» i verden: Okinawa i Japan, Sardinia i Italia, Nicoya i Costa Rica, Ikaria i Hellas og Syvendedags Adventister i Loma Linda, California. Programlederen i TV-programmet sier at «de som bor i Loma Linda har en hemmelighet, og effekten av den er så sterk at de lever lenger enn alle andre i USA«. På flere av disse gruppene er gode gener en viktig del av forklaringen til at de lever lenge, men det slåes fast at det også er håp for dem som ikke har de riktig gode genene. Programlederen sier videre at gruppen av Syvendedags adventister «beviser at hvem som helst kan forbedre sine sjanser til et lenger og friskere liv». Hvem har ikke lyst på ett slikt liv?! La oss finne ut av hemmeligheten til Syvendedags Adventistene om hvorfor de lever lenger og friskere!

Foto: Witthaya Phonsawat

I vitenskapelige og faglige kretser på området er det ikke ukjent at denne gruppen lever i gjennomsnitt 5-10år lenger enn andre. Derfor har blant annet den amerikanske staten satset store penger på å forske på livsstilen deres. Dette har resultert i mye anerkjent og god forskning på området. Mange har bemerket at adventistene levde etter gode livsstilsråd lenge før vitenskapen fant frem til dem. I Tidsskriftet for Den Norske Legeforening i 1981 skriver professor Hjort og professor Waaler: ”Det kan ikke unnlate å gjøre inntrykk at adventistene på religiøst grunnlag har funnet frem til hele det knippet av risikofaktorer som mange års medisinsk forskning har avdekket.” Syvendedags adventister har helt siden 1800tallet praktisert denne livsstilen som omfavner en helhetlig livsstil som dekker både fysisk, mental, åndelig og sosial helse. Knippet med de enkle og gode helseråd som er adventistenes «hemmelighet», og som ble skrevet midt på 1800-tallet, er åtte enkle faktorer: plantebasert kosthold, regelmessig fysisk aktivitet, rent vann, sollys, rusfrihet, frisk luft, hvile og tillit til Gud og dine medmennesker.

De fleste adventister drikker ikke alkohol eller røyker ikke. Dette fører umiddelbart til økt sjanse for et lenger og bedre liv. Røyking øker blant annet risikoen for en rekke kreftformer, høyt blodtrykk, hjerte- og lungesykdommer. I gjennomsnitt lever en som røyker daglig 11år kortere enn andre, og 50 % av dagligrøykere dør av sykdommer relatert til røyken. I tillegg vil mange av de som overlever leve med sykdommer forårsaket av røykingen. World Health Organisation (WHO) rapporterer at alkohol er årsak til 60 sykdommer og skader, og globalt fører til 2,5millioner dødsfall hvert år.

En annen viktig livsstilsfaktor som er funnet å gi bedre helse og økt livslengde hos syvendedags adventister er ett plantebasert kosthold, hvilket også er helsedirektoratets anbefaling. Denne anbefalingen kom allerede for noen tusen år siden og var Skaperens plan A, ifølge 1.Mosebok i Bibelen. Forskning viser at adventister som er vegetarianere i gjennomsnitt lever mer enn 3år lenger enn adventister som spiser kjøtt. Risikoen for en rekke livsstilsykdommer – blant annet tykktarmskreft -reduseres betraktelig ved et vegetarisk kosthold. I tillegg er det veldig miljøvennlig. FN rapporterer nemlig at kjøttproduksjonen i verden står for 18 % av det totale utslippet av klimagasser, hvilket er mer enn utslippene i transportsektoren. Forskning på adventister viser også at det å spise nøtter flere ganger i uken reduserte risikoen for hjerteinfarkt med 50 %.

Regelmessig fysisk aktivitet er bra både for kropp og sinn, og vil i seg selv kunne forlenge livet med noen år. Det styrker blant annet hjertet, muskler og skjelett. I tillegg virker det godt på sinnet og forebygger depresjon. På sikt vil det også kunne senke blodtrykket. Ved fysisk aktivitet får du også produsert endofriner, som vil gi deg velvære.

Det forskes også i øyeblikket på hvordan adventisters tro er en helsefremmende faktor. Resultatet foreligger ikke enda, men annen forskning viser at religiøst aktive lever lenge.  Redusert stress kan være en del av forklaringen til denne helsegevinsten. Syvendedags adventister feirer Sabbat hver lørdag, og kobler av fra hverdagslige oppgaver. Dette vil utvilsomt ha en positiv effekt på fysisk og mental helse.

Forskningen i California viser at dødsraten av alle typer kreft er 60-76 % laver hos adventister sammenliknet med andre innbyggere. Hva gjelder hjerte-karsykdom er risikoen 66 % lavere hos menn som er adventister og 98 % lavere for kvinner som er adventister.

I Adventist health studies 1 så er det noen faktorer som skiller seg ut. Dersom du følger disse fem rådene så kan du leve opp til 10år lenger:

–        Regelmessig fysisk aktivitet

–        Plantebasert kosthold

–        Ikke røyk

–        Spise nøtter flere ganger i uka

–        Opprettholde normal kroppsvekt

I øyeblikket avsluttes en ny stor studie som omfatter 96.000 Syvendedags adventister, som forventes skal komme med ny kunnskap og gode råd om en sunn og god livsstil. Det er jo ikke tvil om at det å ha god livskvalitet og ett langt liv er noe man ønsker seg. Men et annet viktig aspekt med å tilegne seg en god livsstil som fører til dette er at dersom du har mer overskudd og helse kan du også gjøre mer for dine medmennesker. Ovennevnte livsstil er også viktig for miljøet, og vil være ett viktig bidrag idet vi tar vare på kloden vår og skaperverket, som Gud satte oss til. I tillegg bidrar denne livsstilen til en bedre fordeling av jordens ressurser, og at fler vil kunne få nok mat. De gode grunnene er mange til å tilegne seg noen av disse gode rådene.

Kategorier
Arrangement

Gratis Helse-Expo i Vesterålen

Formålet med Helse-Expo er å

 • Bevisstgjøre folk om sin egen helsetilstand
 • Demonstrere enkle og effektive helsenøkler
 • Forfriske kropp og sinn – fysisk, mentalt og åndelig

Helse-Expo tilnærmer seg helsebegrepet ved hjelp av

åtte helsenøkler: vann. sollys, frisk luft, sunn mat, avhold/måtehold, søvn, mosjon og tillit til Gud. Forskning og lang erfaring viser hvor virkningsfulle disse enkle prinsippene er for en bedre helse og økt livsglede. Det handler om å forebygge gjennom alminnelig og jordnær kunnskap, heller enn ekstremisme og tvilsomt dokumenterte metoder.

Sted: Sortland Storsenter 28. juni – 1. juli og 5.-8. juli

 

I tillegg til smaksprøver, hydroterapi og massasje, får deltakerne på Helse-Expo testet følgende: blodtrykk, lungekapasitet, kroppsfett, kolesterol, glukose og kondisjon. Dette vil sammen med et intervju om helsevaner gi grunnlag for å beregne deltakernes egentlige helsealder. Praktiske råd og tips får man av helsepersonell.

Alt er gratis.

Hjertelig velkommen!

Tekst hentet fra arrangørens hjemmeside, Impact Norge, som samarbeider med Norsk Helse- og Avholdsoforbund.

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Alkohol og hjerte- og karsykdommer

http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1408

Er det virkelig sundt å innta moderate mengder alkohol? Svaret på dette spørsmålet virker å være helt udiskutabelt, skal vi tro media. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) presenterer en oversiktsartikkel som stiller spørsmål ved denne antatte anbefalingen. Konklusjonen er her ikke like svart hvit – og det gies ikke en anbefaling om å drikke alkohol. Det anbefales heller å satse på å redusere risikoen for hjerte-kar-sykdom ved andre faktorer som har en helt sikker og tryggere sammenheng.

Les den spennende artikkelen ved å klikke her.

Kategorier
Ressurser

Gratis brevkurs om livsstil

Norsk Helse- og Avholdsforbund kan anbefale et veldig lettfattelig og nyttig brevkurs om helse. «Et inspirerende kurs om hvor lett det egentlig er å ta vare på kroppen. Fullt av spennende fakta og råd om samspillet mellom livsstil og velvære og hvordan du med enkle grep kan forbedre helsen, forebygge sykdom og øke kroppens velvære.»

Kurset er helt gratis og er utgitt av Norsk Bibelinstitutt. Kurset består av følgende kursbrev:

 1. Ta kontroll over din egen helse
 2. Vær klok når du spiser
 3. Et sunt hjerte og sunne knokler
 4. I aktivitet for helsen
 5. Stress ned
 6. Valget er ditt: hvorfor bruke stoff?
 7. Kutt – kort og godt
 8. En sunn vekt
 9. Mindre sjanse for kreft

Klikk her for å komme til siden om helsekurset.

Norsk Bibelinstitutt har også andre relevante kurs om livsstil:

Ta styringen på livet

Sammen om livet

Barnet mitt og jeg

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Fysisk aktivitet i forebygging og behandling

http://www.freedigitalphotos.net/ images/view_photog.php?photogid=5

Regelmessig mosjon har veldig mange helsefordeler og kan faktisk gi deg noen ekstra år å leve. Det styrker hjerte, bein og muskler, og får sving på immunforsvaret. I tillegg forebygger det bl.a. høyt blodtrykk, kreft i tykktarmen og depresjon. Det gir deg også energi, overskudd og økt selvfølelse.

Helsedirektoratet ga i 2009 ut en bok om fysisk aktivitet. Boken er skrevet av norske og svenske fageksperter og oppsummerer effekten av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av en rekke sykdommer og tilstander. Den kan lastes ned gratis her, og er en fin ressurs å ha.