Kategorier
Fra nyhetsbildet

Åtte nøkler til et bedre liv

Her kan du se vårt nye helsehefte!
Kategorier
Fra nyhetsbildet

Alkoholinntak øker blant unge

På legevakta i Oslo er det gjort en undersøkelse blant 540 ungdommer under 23 år.  22 % drikker daglig, og så mye som 33 % viste tegn til avhengighetsproblematikk.

Alkohol er ofte en døråpner til bruk av hasj og sterkere stoffer, og disse resultatene er derfor et dårlig tegn.

Siden tilgjengeligheten av alkohol har blitt liberalisert både lokalt og nasjonalt så er det viktigere å selv sette klare grenser. NHA anbefaler at man helt tar avstand fra alkohol samt alle rusmidler. Se hvilke fordeler det har her.

Les hele artikkelen i Bergens Tidene.

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Å tro på Gud gir bedre helse

Forskning viser at det er en sammenheng mellom å være religiøst aktiv og å leve lenger. Flere studier viser til og med at tillit til Gud kan være en styrke både i forebyggelse av livsstilssykdom og det å takle en kronisk sykdom. Faktisk viser forskning også at religiøst aktive har en høyere følelse av velvære – til og med mer enn det andre faktorer så som sosial støtte kan gi.

Det er gjort forskning på kristne og jøder, som viser at religiøs tro er veldig bra både for din mentale og fysiske helse. Det er lavere forekomst av depresjon, samtidig som flere har fremtidshåp, mening med livet og takler stressfulle situasjoner bedre. Det er også vist at religiøst aktive bruker mindre alkohol og røyk.

Mer info og fordeler om å tro på Gud her.

Kilder:

– Glass TA, de Leon CM, Marottoli RA, et al. Population based study of social and productive activities as predictors of survival among elderly Americans. BMJ 1999;319:478-83

– Ell K, Nishimoto R, Morvay T, et al. A longitudinal analysis of psychological adaption among survivors of cancer. Cancer 1989;63:406-13.

– Sørbye, Liv Wegeland. Spirituality as healt-promotion in a pluralistic society. Insitute of nursing and health, Diakonhjemmet university college.

– Handbook of religion and Health, Koenig et al.  http://admin.cmf.org.uk/pdf/helix/aut04/29books.pdf

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Forskere: Du trenger en hviledag

Vi trenger alle hvile, både kropp og sinn. I en artikkel i Startribune refereres det til psykologer, pastorer, forskere og til og med politikere, som oppfordrer til å ta i bruk det gamle konseptet om sabbaten, en hviledag. Dette er ikke bare for de religiøse.

En konstant strøm av informasjon og det at vi stadig er travle, påvirker vår evne til å tenke og ta avgjørelser, sier forskere. Psykologer og nebrobiologer mener at om sabbaten ikke eksisterte, ville det vært mer nødvendig enn noensinne å ta den i bruk, ser man bort fra religion.

Les mer om sabbaten og hvor den kommer fra her.

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Kan hjertesykdom forebygges og reverseres?

 

CNN har lagd en dokumentar om hjerteinnfarkt der de ser på erfaringer og forskning rundt dette temaet.

Bill Clinton er én av de som blir intervjuet. Han ble selv hjerteoperert i 2004 etter at blodårene som forsyner hjertet med blod, var tette. Han begynte da å spise et sunnere kosthold, som innholdt mindre kolesterol. I 2010 var de tette igjen. Denne gangen bestemte han seg for å gjøre en mer drastisk forandring. Han valgte å bli veganer (vegetarianer minus egg og melk). Etter dette er både blodprøver, puls og blodtrykk bra, og han føler i tillegg at han har mye mer energi…

Se denne spennende dokumentaren på CNN om hjerteinnfarkt