Kategorier
Fra nyhetsbildet

Utfordring for frivillige organisasjoner

De siste årene har NHA hatt flere utfordringer med å holde seg til departementets krav ift. rusforebyggende frivillige organisasjoner. Disse utfordringene er ikke på langt nær over og den siste tidens kontrovers rundt tilskudd til frivillige organisasjoner har ikke gjort saken bedre.

Frykter tilskuddsbråket gir frivillighetsdød

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Alkoholinntak øker blant unge

På legevakta i Oslo er det gjort en undersøkelse blant 540 ungdommer under 23 år.  22 % drikker daglig, og så mye som 33 % viste tegn til avhengighetsproblematikk.

Alkohol er ofte en døråpner til bruk av hasj og sterkere stoffer, og disse resultatene er derfor et dårlig tegn.

Siden tilgjengeligheten av alkohol har blitt liberalisert både lokalt og nasjonalt så er det viktigere å selv sette klare grenser. NHA anbefaler at man helt tar avstand fra alkohol samt alle rusmidler. Se hvilke fordeler det har her.

Les hele artikkelen i Bergens Tidene.

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Kosthold: en personlig sak?

Endelig kom det ut i media – et innlegg om ernæring som løfter blikket fra navlen og utover i samfunnet og verden. Ved sist styremøte i Norsk helse- og avholdsforbund snakket vi mye om hvor viktig det er å også få frem de ikke-egoistiske motiver for god helse. Det handler ikke bare om meg og min helse, men det handler om samfunnets helse. I alkoholdebatten er det kanskje lettere å ta frem disse aspektene da alkoholmisbruk mer direkte går ut over samfunnet. Men i dette innlegget i Aftenposten trekker Ragnhild R. Lorentzen, Stina Dolvik og Cathrine Frisvold også frem de samfunnsmessige konsekvensene av kosthold.

Innlegget i Aftenposten

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Å tro på Gud gir bedre helse

Forskning viser at det er en sammenheng mellom å være religiøst aktiv og å leve lenger. Flere studier viser til og med at tillit til Gud kan være en styrke både i forebyggelse av livsstilssykdom og det å takle en kronisk sykdom. Faktisk viser forskning også at religiøst aktive har en høyere følelse av velvære – til og med mer enn det andre faktorer så som sosial støtte kan gi.

Det er gjort forskning på kristne og jøder, som viser at religiøs tro er veldig bra både for din mentale og fysiske helse. Det er lavere forekomst av depresjon, samtidig som flere har fremtidshåp, mening med livet og takler stressfulle situasjoner bedre. Det er også vist at religiøst aktive bruker mindre alkohol og røyk.

Mer info og fordeler om å tro på Gud her.

Kilder:

– Glass TA, de Leon CM, Marottoli RA, et al. Population based study of social and productive activities as predictors of survival among elderly Americans. BMJ 1999;319:478-83

– Ell K, Nishimoto R, Morvay T, et al. A longitudinal analysis of psychological adaption among survivors of cancer. Cancer 1989;63:406-13.

– Sørbye, Liv Wegeland. Spirituality as healt-promotion in a pluralistic society. Insitute of nursing and health, Diakonhjemmet university college.

– Handbook of religion and Health, Koenig et al.  http://admin.cmf.org.uk/pdf/helix/aut04/29books.pdf

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Forskere: Du trenger en hviledag

Vi trenger alle hvile, både kropp og sinn. I en artikkel i Startribune refereres det til psykologer, pastorer, forskere og til og med politikere, som oppfordrer til å ta i bruk det gamle konseptet om sabbaten, en hviledag. Dette er ikke bare for de religiøse.

En konstant strøm av informasjon og det at vi stadig er travle, påvirker vår evne til å tenke og ta avgjørelser, sier forskere. Psykologer og nebrobiologer mener at om sabbaten ikke eksisterte, ville det vært mer nødvendig enn noensinne å ta den i bruk, ser man bort fra religion.

Les mer om sabbaten og hvor den kommer fra her.