Rusfri

Foto: Christian Hjortland

Frihet! Ikke la noe kontrollere deg, og ikke la noe ødelegge deg. Balanse har å gjøre med en livsstil som hever livskvaliteten og opplevelsen av velvære.  Måtehold betyr ikke ”alt med måte”, men en riktig kombinasjon av det som fremmer en god helse, og å kvitte seg helt med det som er skadelig. Vi oppfordrer deg sterkt til å ta avstand fra alkohol, røyk og narkotika! Dette er gift for kroppen din som både skader deg selv og folk rundt deg. Avhengighet gjør det til en ond sirkel som kan være vanskelig å komme ut fra!

Tenk også på de utallige mennesker som har tatt skade. Vi oppfordrer deg også til å ta avstand fra dette i solidaritet med og nestekjærlighet til dem. Å være rusfri er også positivt med tanke på ressursfordeling og miljøet. Tenk også over hvor mye matjord som brukes til å produsere tobakk, kaffe, te og vin.

Ta kontroll over din egen helse – i stedet for at noe gjør det. Det er ett sterkt eksempel!

Negative virkninger

 • Koster mye
 • Avhengighet kan bidra til mindre kvalitetstid med venner og familie
 • Fler trafikkulykker
 • Vold, skader

– Røyk:

Foto: digitalart
 • Økt risiko for hjerteinfarkt, slag, lungekreft, mange andre kreftsykdommer
 • KOLS
 • Høyt blodtrykk
 • Impotens, nedsatt fertilitet
 • Beinskjørhet
 • Rynker
 • Nedsatt lukt- og smakeevne
 • Misfargete tenner
 • Dårlig kondisjon
 • Ved graviditet: Skader på foster, økt risiko for abort

– Alkohol:

 • Moderat bruk: høyt blodtrykk, brystkreft, skrumplever, sykdom i bukspyttkjertel, skader på foster
 • Slag, avhengighet, magekatarr, skrumplever, overvekt, hukommelsessvikt
 • Kreft: kolorektal, bryst, svelg, lever, spiserør, munnhule, adamseple
 • Vold, økt risiko for selvmord
 • Mulig økt risiko for infeksjoner pga svekket immunforsvar
 • Alkohol er ofte en ”døråpner” for tyngre rusmidler.
 • Reagerer mer aggressivt på provokasjon

Tips

 • Kutt røyken (nikotinplaster/tyggis, rådgivning, gruppe)
 • Sett dato, lag liste over fordeler/ulemper
 • Mosjoner
 • Endre vaner knyttet til rusmidlet

Visste du at…

 • 50% av dagligrøykere dør av sykdommer som skyldes tobakk. I tillegg får mange sykdommer som fører til redusert livskvalitet
 • Røykere mister i gjennomsnitt 11 leveår
 • 6 700 personer dør hvert år i Norge av røyking, 5millioner på verdensbasis.
 • WHO: 45% av verdens befolkning har aldri smakt alkohol
 • Alkohol er årsak til 60 sykdommer og skader, og fører til 2,5millioner døde hvert år
 • Selv et moderat alkoholinntak øker risikoen for brystkreft hos kvinner
 • 70-80% av voldstilfeller i Norge er alkoholrelatert
 • Når totalkonsumet av alkohol i samfunnet går opp, øker volden
 • Bruk av rusmidler er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker.

Til Ettertanke

“I don’t abstain; I boycott. I boycott because I’m pro-life, and pro-life is pro-health, pro-peace, and pro-planet” – Chris Blake

Ditt eksempel kan bety mye for andre – flere vil tørre å holde seg borte fra rusmidler på grunn av ditt valg om rusfrihet, og kanskje unngå avhengighet og å få livet ødelagt. Ønsker du å være et slikt sterkt forebilde?

4 svar til “Rusfri”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *