Styret

NHAs styre er sammensatt for å få en bredest mulig representasjon av medlemmer med hensyn til alder, kjønn, geografi, faglig- og samfunnsmessig bakgrunn. For perioden 2011-2012 er følgende personer valgt inn i styret:

 _TTJ3760 Øyvind Gjengstø (leder)Pastor i Adventistsamfunnet
SVR_7893 Vinjar Romsvik (nestleder)Lege i sykehuset Østfold
 Odd Hagen (kasserer)
 R-PerDeLange Per de Lange, (sekretær)DNU’s helse- og avholdssekretær, (ex officio)
Turid Lien
Victor MarleyPastor i Adventistsamfunnet
Nina MyrdalLærer
Svanhild StølenRedaktør i Sunnhetsbladet
Anders WiikLegestudent, Oslo
Vararepresentanter
1.Synne Haugen
2.Andreas Hjortland
3.Tor Tjeransen