Kategorier
Fra nyhetsbildet

Alkohol og hjerte- og karsykdommer

http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1408

Er det virkelig sundt å innta moderate mengder alkohol? Svaret på dette spørsmålet virker å være helt udiskutabelt, skal vi tro media. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) presenterer en oversiktsartikkel som stiller spørsmål ved denne antatte anbefalingen. Konklusjonen er her ikke like svart hvit – og det gies ikke en anbefaling om å drikke alkohol. Det anbefales heller å satse på å redusere risikoen for hjerte-kar-sykdom ved andre faktorer som har en helt sikker og tryggere sammenheng.

Les den spennende artikkelen ved å klikke her.

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Ungdom drikker mindre når foreldrene setter grenser

Ungdom drikker langt mindre og sjeldnere alkohol i dag enn i 2006. Det viser en fersk oppsummering av Helsedirektoratets ungdomsundersøkelser fra 2006 og 2010. Tydelig grensesetting fra foreldrene er en av årsakene til endringene, mener Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratets relanserer nå kampanjen «Sette grenser», som har pågått siden 2004/2005. Målet med alkoholkampanjen er å gjøre foreldre bevisste på den betydningen de har som rollemodeller og grensesettere for ungdommers alkoholbruk.

Flertallet av norske ungdommer ønsker grensesetting fra foreldrene. Hele 85 prosent av de unge, både i 2006 og i 2010, er helt eller delvis enige i påstanden om at «jeg synes det er bra at foreldrene mine setter grenser».

Les hele artikkelen på Helsedirektoratets sider.

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Alkohol er farligere enn Heroin

http://www.freedigitalphotos.net/ images/view_photog.php?photogid=1408

«En ny studie viser at den samlede effekten av alkohol er farligere enn narkotiske stoffer. Forskerne mener britiske myndigheter må endre kriteriene for hva som betegnes som farlige rusmidler.» Dette skrev Aftenposten tidligere i vår.

I studien utviklet man en «skade-skala» som tok hensyn til ikke bare fysiske og psykiske skader på brukeren, men også samfunnsmessige konsekvenser og konsekvenser for menneskene rundt brukeren av rusmiddelet. På skalaen (fra 0 til 100) får alkohol 72 poeng mens Heroin får 55.

En av mennene bak studien sa til «The Guardian» at man må tenke nytt i forhold til hva klassifisering av farlige rusmidler. Kanskje har han rett.

Artikkelen finner du her.

Kategorier
Arrangement

Tenåringsprogram om helse

NHA samarbeider med Syvendedags Adventistsamfundes Barne- og ungdomsorganisasjon (SABU) for å arrangere et kvalitetsopplegg om helse for tenåringer. Dette i forbindelse med årsmøtet til Adventistsamfundets østnorske distrikt.

Når: Lørdagen 21.mai 2011

Sted: Tyrifjord Videregående Skole, Tyrifjordveien 25, 3530 Røyse

For hvem: alle tenåringer (særlig 13-16år)

Program:

10.00 – 11.00: ”Drakk Jesus Alkohol?” v/ Roger Robertsen, i jenteinternatets dagligstue.

11.15 – 12.30: ”Min helse – det beste for min neste?” v/ Jørn Aspnes, i jenteinternatets dagligstue

13.00: Middag

15.00 – 16.40: ”Viktige prinsipper for å leve usundt” – Spennende aktivitetsløype. Det blir premier til alle. Møt opp i jenteinternatets dagligstue.

Deretter fellesaktiviteter for alle på årsmøtet:

17.00 – 18.00: Musikalen ”Et verdifullt navn” ved barnesabbatsskolen på TVS, i aulaen

18.00: Kveldsmat

19.30: Gode erfaringer, sang- og musikkprogram, i aulaen.

…. Mer info kommer etterhvert….

Hjertelig velkommen! 🙂