Kategorier
Fra nyhetsbildet

Å tro på Gud gir bedre helse

Forskning viser at det er en sammenheng mellom å være religiøst aktiv og å leve lenger. Flere studier viser til og med at tillit til Gud kan være en styrke både i forebyggelse av livsstilssykdom og det å takle en kronisk sykdom. Faktisk viser forskning også at religiøst aktive har en høyere følelse av velvære – til og med mer enn det andre faktorer så som sosial støtte kan gi.

Det er gjort forskning på kristne og jøder, som viser at religiøs tro er veldig bra både for din mentale og fysiske helse. Det er lavere forekomst av depresjon, samtidig som flere har fremtidshåp, mening med livet og takler stressfulle situasjoner bedre. Det er også vist at religiøst aktive bruker mindre alkohol og røyk.

Mer info og fordeler om å tro på Gud her.

Kilder:

– Glass TA, de Leon CM, Marottoli RA, et al. Population based study of social and productive activities as predictors of survival among elderly Americans. BMJ 1999;319:478-83

– Ell K, Nishimoto R, Morvay T, et al. A longitudinal analysis of psychological adaption among survivors of cancer. Cancer 1989;63:406-13.

– Sørbye, Liv Wegeland. Spirituality as healt-promotion in a pluralistic society. Insitute of nursing and health, Diakonhjemmet university college.

– Handbook of religion and Health, Koenig et al.  http://admin.cmf.org.uk/pdf/helix/aut04/29books.pdf