Kategorier
Fra nyhetsbildet

Har det noe å si når på døgnet vi sover?

Foto: Christian Hjortland

Legger du deg sent og står opp tidlig? Studier viser at det faktisk har noe å si når vi legger oss og når vi står opp. Tidligere studier har vist at det det har påvirkning på evnen til å lære. En nyere studie viser at det også har noe å si for aktivitetsnivå og vekt. Les mer i denne artikelen:

http://www.forskning.no/artikler/2011/september/300212