Tillit

Foto: Christian Hjortland

Hva har tillit til Gud å gjøre med helse, tenker du kanskje? Det kan vel ikke ha noe å si for min helse? Virkeligheten viser at det faktisk har det. Forskning forteller at det er en sammenheng mellom å være religiøst aktiv og å leve lenger. Flere studier viser til og med at tillit til Gud kan være en styrke både i forebyggelse av livsstilssykdom og det å takle en kronisk sykdom. Faktisk viser forskning også at religiøst aktive har en høyere følelse av velvære – til og med mer enn det andre faktorer så som sosial støtte kan gi.

Forskning på kristne og jøder viser at religiøs tro er veldig bra både for din mentale og fysiske helse. Det er lavere forekomst av depresjon, samtidig som flere har fremtidshåp, mening med livet og takler stressfulle situasjoner bedre. Det er også vist at religiøst aktive bruker mindre alkohol og røyk.

Å være venn med universets Skaper, som elsker deg og ønsker å lede deg på livets vei, vil gi deg fred, glede og mye mer. Gud er også opptatt av din helse og at du skal ha det godt – for evig! Denne tilliten gir deg mening, og ut fra dette kan det springe ut kjærlighet, omsorg og vennlighet. En slik tro fremmer helsen og øker livskvaliteten, og det gir oss håpet om et liv som varer evig.

Fordeler

 • Lever lenger
 • Økt velvære og glede
 • Mer håp og optimisme
 • Mening med livet
 • Høyere selvfølelse
 • Takler stress bedre
 • Mindre ensomhet
 • Færre depresjoner og tilfriskner raskere fra depresjon
 • Mindre angst og psykoser

  Foto: bela_kiefer

Tips

 • Husk at Gud har omsorg for deg som en forelder
 • Husk at Gud aldri vil forlate deg
 • Husk at Jesus døde for deg

Til ettertanke

“Stol på Herren av hele ditt hjerte… Det blir til helsebot for din kropp og gir deg kraft i marg og ben.” (Salomos ordspråk 3,5.8)

2 svar til “Tillit”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *