Kategorier
Fra nyhetsbildet

Ungdom drikker mindre når foreldrene setter grenser

Ungdom drikker langt mindre og sjeldnere alkohol i dag enn i 2006. Det viser en fersk oppsummering av Helsedirektoratets ungdomsundersøkelser fra 2006 og 2010. Tydelig grensesetting fra foreldrene er en av årsakene til endringene, mener Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratets relanserer nå kampanjen «Sette grenser», som har pågått siden 2004/2005. Målet med alkoholkampanjen er å gjøre foreldre bevisste på den betydningen de har som rollemodeller og grensesettere for ungdommers alkoholbruk.

Flertallet av norske ungdommer ønsker grensesetting fra foreldrene. Hele 85 prosent av de unge, både i 2006 og i 2010, er helt eller delvis enige i påstanden om at «jeg synes det er bra at foreldrene mine setter grenser».

Les hele artikkelen på Helsedirektoratets sider.

Kategorier
Fra nyhetsbildet

Alkohol er farligere enn Heroin

http://www.freedigitalphotos.net/ images/view_photog.php?photogid=1408

«En ny studie viser at den samlede effekten av alkohol er farligere enn narkotiske stoffer. Forskerne mener britiske myndigheter må endre kriteriene for hva som betegnes som farlige rusmidler.» Dette skrev Aftenposten tidligere i vår.

I studien utviklet man en «skade-skala» som tok hensyn til ikke bare fysiske og psykiske skader på brukeren, men også samfunnsmessige konsekvenser og konsekvenser for menneskene rundt brukeren av rusmiddelet. På skalaen (fra 0 til 100) får alkohol 72 poeng mens Heroin får 55.

En av mennene bak studien sa til «The Guardian» at man må tenke nytt i forhold til hva klassifisering av farlige rusmidler. Kanskje har han rett.

Artikkelen finner du her.